BULLETIN SEAH  27 / 2017

 

vydavatel  Společnost pro elektroakustickou hudbu

 


 

Naši Společnost postihla těžká ztráta

25. července 2017

opustila navždy naše řady 

skladatelka, pedagožka, autorka elektroakustických děl

zakládající členka SEAH

Ivana  Loudová

     Studovala elektroakustickou hudbu v Praze u Miloslava Kabeláče a v Paříži u Oliviera Messiaena a Andrého Joliveta. Získala řadu cen, učila skladbu na HF AMU, na seminářích propagovala elektroakustickou hudbu, vydala publikaci Moderní notace a její interpretace

     Nejvýznamnější elektroakustické kompozice:

Planeta ptáků I. (památce Oliviera Messiaena z r.1998)
Planeta ptáků II., meditace pro housle a elektroniku (památce Oliviera Messiaena, r.1999)

 

  

  
   Vážení členové SEAH, přátelé a kolegové, příznivci elektroakustické hudby,
po smutném úvodu k letošnímu 27. bulletinu SEAH opětovně informujeme o zřízení nového internetového kanálu s aktuálními zprávami pro všechny naše členy a další zájemce o elektroakustickou a počítačovou hudbu. Jeho název je „SEAH informace“ s odkazem na internetové adrese http://seah.info/ . Původní odkaz na internetové adrese http://www.seah.cz  zůstává zachován.

 

   Internetový portál „SEAH informace“ obsahuje aktuální zprávy, inovovaný adresář členů, nové stanovy SEAH, soupisy účastníků všech soutěží Musica nova, kompletní text dosud nepřekonaného Kaduchova slovníku elektroakustických skladatelů, programátorů, techniků, muzikologů, hudebních kritiků a publicistů; dále programy všech dosavadních 30ti koncertů SEAH v ČMH a texty všech našich dosavadních 26ti bulletinů. Nejdůležitější jsou podrobné informace o základních textech a publikacích našich členů o elektroakustické a počítačové hudbě, doplněných diplomními pracemi studentů, rozhlasovými pořady, koncerty, skladbami apod. Většina textů je uvedena v Hypertextu (umožňuje vlastní úpravy textů) nebo Portable Document Format (PDF).

 

   Naše bulletiny budou i nadále zveřejňovat výsledky poslední konané soutěže a vyhlášení nové soutěže "MUSICA NOVA", která je v současné době naší nejvýznamnější činností.

 

   Jménem vedení SEAH a redakce BULLETINU


Rudolf Růžička
, předseda výboru SEAH - ruzickarudolf@gmail.com

Lenka Dohnalová, manažerka SEAH - lenka.dohnalova@divadlo.cz


Adresa SEAH:  
Jeronýmova 7, 130 00 Praha 3 (Dr.Lenka Dohnalová, Ph.D.); tel.: 222540809, mobil: 603584218

 

* * * * * * * * * *

 

Adresář členů SEAH k 1.7.2017

 

Čestní členové SEAH

Jiří Hanousek  in memoriam

Eduard Herzog  in memoriam

Miroslav Hlaváč  in memoriam

Miroslav Kaduch  in memoriam
Ivana Loudová  

Karel Odstrčil  in memoriam

Alois Piňos  in memoriam

Milan Slavický  in memoriam

Wanda Dobrovská  Praha, wanda.dobrovska@rozhlas.cz, 731827157

Lenka Dohnalová  Praha, lenka.dohnalova@divadlo.cz; 603584218

Juraj Ďuriš  Bratislava, Juraj.Duris@rtvs.sk; +421903576769

Miloš Haase  Praha, milos@haase.cz; 602322612

Čestmír Kadlec  Plzeň, tel.603966209  

Pavel Kopecký  Praha, kopecky.4me@tiscali.cz; 721135612

Michal Košut  Brno, kosut@ped.muni.cz, 776176822

Radek Rejšek  Praha, radek.rejsek@rozhlas.cz, rejsek@dltm.cz; 603417932

Rudolf Růžička  Brno, ruzickarudolf@gmail.com; 511112113

Miloš Štědroň  Brno, mil.stedrsen@email.cz, 541247122

Emil Viklický  Praha, emil@viklicky.com; 233379379, 724077079

 

Řádní členové SEAH

Zdeňka Čechová, cechova.zdenka.dr@volny.cz

Čihák Miloš - spiritmusic@seznam.cz

Flašar Martin - martin.flasar@gmail.com; 603925638

Forró Daniel - danfor@r5.dion.ne.jp

Jiráčková Marta - marta.jirackova@seznam.cz; 736782344

Klúčovský Ivan (Michaal Mays) - michaal.mays@volny.cz; 603276245

Lazarov Simo - slazarov@hotmail.com

Machajdík Peter - mango@machajdik.de

Matoušek Vlastislav - vlastislav@gmail.com; 732272217

Mikolášek Bohdan - bohdan@mikolasek.cz

Mojžíš Vojtěch - vojtech_mojzis@nm.cz; 603739135

Ospalík Jiří - jiri.ospalik@gmail.com; 739014099

Randula Petr - randula@softconsult.com, 602313675

Rusko Vlado - vlado.rusko@rozhlas.cz; 739539487

Slezák Pavel - pav.slezak@gmail.com, 546242763

Spáčil Eduard - spacil.mms@tiscali.cz, 603418130

Šťastný Jaroslav - graham@jamu.cz

Jiří Kollert, kollert@chello.cz

Jaroslav Krček

Milan Křivohlavý

Ivan Kurz, ivan.kurz@seznam.cz

Zbyněk Matějů, fidlipidli@gmail.com

Ivo Medek, medek@jamu.cz

Mikuláš Piňos, mikpinos@volny.cz

Kateřina Piňosová, k.ruzickova@volny.cz; hudbaba@centrum.cz
Miroslav Pudlák,
mpudlak@seznam.cz
Tomáš Šenkyřík
, tom_senk@hotmail.com, tomas@tomassenkyrik.com 
Vít Zouhar,
vit.zouhar@upol.cz

 

   Pokud došlo u našich členů ke změně telefonního čísla nebo adresy elektronické pošty nebo k jakémukoliv chybnému uvedení dat, dejte nám vědět.

 

* * * * *

   Připomínáme významná letošní životní jubilea našich členů. Přejeme jim hodně zdraví a úspěchů zejména v tvorbě a propagaci elektroakustické hudby.
V letošním roce oslavují 85 let
: Marta Jiráčková a Marek Kopelent, 75 let Miloš Štědroň, 70 let Ivan Kurz, 65 let: Jaroslav Šťastný, 60 let Lenka Dohnalová
Připomínáme si také zakladatelské osobnosti naší SEAH a české elektroakustické tvorby, kteří už nejsou mezi námi: letos by se dožil 70 let Milan Slavický, před 20 lety zemřeli zakladatel SEAH Karel Odstrčil a Eduard Herzog, před 30 lety zemřel Vladimír Lébl


* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   Na podzim loňského roku se uskutečnila mezinárodní elektroakustická kompoziční soutěž "MUSICA NOVA 2017". Přetiskujeme pro informaci a dokumentaci její originální výsledný protokol včetně přidružené soutěže České ucho:

 

Society for Electroacoustic Music of Czech Republic

in cooperation with Czech Music Council / Arts InstituteAcademy of Arts

supported by Ministry of Culture CRMunicipality of Prague

 

FINAL PROTOCOL

International Electroacoustic Music Competition

MUSICA NOVA 2016

Jury

Rainer Bürck, Lenka Dohnalová, Juraj Ďuriš, Pavel Kopecký, Michal Košut, Peter Nelson, Rudolf Růžička, Pete Stollery

70 pieces were considered from 21 countries

Category A (compositions of autonomous art electroacoustic music)

 

First Prize

James Surgenor (Great Britain) Twist and Turn

 

Honorary Mentions

Francis Dhomont (France) Phoenix XXI

Antonio Scarcia (Italy) Harvest Fields

 

Other Finalists 

Gilles Gobeil (Canada) Golem

Mario Mary (Argentine/France) Sal

Adam Stanović (Great Britain) Inam

 

Category B (compositions for acoustic instrument/voice/ensemble & electroacoustic media)

 

First Prize

Kotoka Suzuki (Japan) In Praise of Shadows

 

Honorary Mentions

Eliška Cílková (Czech Republic) Vzývání

Roderik de Man (Nederland) Doppelgänger

 

Other Finalists

Monty Adkins & Paulina Sundin (Great Britain) Rondures

Remmy Canedo (Chile) Clusterfuck

Giulio Colangelo (Italy) Forbidden Soundscapes

João Pedro Oliveira (Portugal) Burning Silver

 

Special Award for Czech Composition

Eliška Cílková  Vzývání

 

Honorary Mention

Jiří Lukeš  Elementhis - metamorphozis

 

Czech Ear/České ucho

Special award for children and young non-professional students (special protocol)

Lenka Dohnalová, director of the competition      Rudolf Růžička, chairman of jury

MUSICA NOVA 2016 / SEAH, Czech Republic

Prague, November 27, 2016

 

********

 

Institut umění - Divadelní ústav

ve spolupráci se Společností pro elektroakustickou hudbu a  Institutem moderní hudby                                                     

s podporou Ministerstva kultury ČR a MHMP

 

vyhlašuje

FINÁLNÍ PROTOKOL

Soutěže zvukové tvorby pro nejmladší neprofesionální autory do 18 let přidružená k mezinárodní soutěži zvukové tvorby Musica nova

  

ČESKÉ UCHO 2016

 

Mezinárodní porota soutěže ve složení  

Rainer Bürck (D), Lenka Dohnalová (ČR), Juraj Ďuriš (SR), Pavel Kopecký (ČR), Michal Košut (ČR), Peter Nelson (GB), Rudolf Růžička (ČR) Pete Stollery (GB)

obdržela 8 kompozic 

 

V kategorii do 14 let  získal první místo JAKUB BURIAN (13 let) se skladbou BRAINFORCE, druhé místo DAVID PRINC (10 let) se skladbou UNICORN V KOUPELNĚ.  


V kategorii nad 14 let se umístil jako první s plným počtem bodů DAN SMEJKAL (18 let) se skladbou EXTRATERRESTRIAL GODS.

 

Skladby budou provedeny na koncertě MUSICA NOVA 2016 16.12.2016 od 19 hod. v divadle Alfred ve Dvoře, Fr. Křížka 36, Praha 7   

 

Předseda poroty Pete Stollery        manažerka soutěže Lenka Dohnalová

 

V Praze 27.11.2016

* * * * *

 

   Pro letošní rok vyhlásila SEAH opět další mezinárodní skladatelskou soutěž MUSICA NOVA 2016. Uvádíme úplné podmínky soutěže, aby se jí mohli za snížený poplatek oproti zahraničním autorům zúčastnit především naši členové (podmínky jsou také zveřejněny na internetových stránkách soutěže http://musicanova.seah.cz/).

 

    Pravidla soutěže MUSICA NOVA 2017

1.     Soutěž Musica Nova se uskutečnila poprvé v roce 1969.

2.     Do soutěže může autor bez omezení věku, národnosti a státní příslušnosti přihlásit dílo, jehož realizace byla dokončena po 1.1.2013.

3.     Do soutěžní kategorie "A" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro reprodukci elektroakustické hudby.

4.     Do soutěžní kategorie "B" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro nástrojovou nebo vokální interpretaci s doprovodem elektroakustické hudby (live electronic music); do soutěže je třeba zaslat realizovanou kompletní verzi skladby.

5.     V rámci českého kola soutěže je v r.2017 speciální kategorie pro děti a mládež v oboru „soundecology“ v návaznosti na projekt České ucho; zasílány jsou výstupy tohoto projektu v délce max. 5 min.

6.     Každý autor může přihlásit do každé kategorie jen jedno dílo o trvání maximálně 20 minut. Toto dílo nesmí být oceněno v jiných soutěžích, ani zadáno do minulých soutěží Musica Nova.

7.     Soutěžní skladby je třeba zadávat do obou kategorií neanonymně, pod autorovým jménem.

8.     Do soutěže nemůže přihlásit skladbu člen soutěžní jury.

9.     Do soutěžní poroty budou vedením Společnosti pro elektroakustickou hudbu jmenováni významní a zkušení skladatelé elektroakustických děl, hudební vědci a kritici, zabývající se oblastí elektroakustické hudby a zvukoví mistři, realizující elektroakustické skladby.

10. Autor zašle do 5.11.2017 na adresu: Lenka Dohnalová - Institut umění, Musica nova, Celetná 17, 110 00 Praha 1

1.     soutěžní kompozici nahranou ve vysoké technické kvalitě na CD nebo DVD; k vícekanálové (surround) skladbě je nutno přiložit stereofonní verzi

2.     místo vzniku, stopáž a orientační projekt soutěžní kompozice pro posouzení soutěžní porotou (partitura, umělecký nebo technický realizační popis, graf apod.)

3.     datum a místo narození, národnost, státní příslušnost, stručný životopis, adresu bydliště, telefonní číslo, fax a e-mail autora

4.     lze se zaregistrovat elektronicky a nahrát skladbu (ve formátu MP3) na FTP server pro lepší přípravu poroty; skladba bude přístupná pouze Vám a porotě

11. Poplatek je stanoven pro účastníky z České republiky na 150 Kč za každou přihlášenou skladbu. Poplatek je třeba zaslat na PayPal účet (paypal@seah.cz) nebo na bankovní účet: Společnost pro elektroakustickou hudbu, č.ú. 14045349 kód banky 0800, Česká spořitelna, Koněvova 4, 130 00 Praha 3 a kopii dokladu o úhradě přiložit k přihlášce do soutěže.

12. Kolo pro děti a mládež je bezplatné.

13. Do soutěže zaslané zvukové nosiče a projekty zůstanou po rozhodnutí jury uloženy v archivu Společnosti pro elektroakustickou hudbu.

14. Účastí v soutěži dává autor skladby souhlas s uvedením skladby v rozhlasovém vysílání a na veřejných koncertech. Autorská práva přitom zůstávají majetkem autora.

15. Ceny v kategoriích "A" i "B" budou uděleny: první ceny, čestná uznání a zvláštní ceny mladému skladateli (do 25 let) a českému skladateli.

16. Honoráře vítězným skladbám budou uděleny po rozhodnutí soutěžní poroty. Proti jejímu verdiktu není odvolání. Porota může některé ceny sloučit, rozdělit nebo neudělit.

17. Rozhodnutí soutěžní poroty o udělení cen a čestných uznání bude oznámeno všem přihlášeným autorům do 30.11.2017.

18. Ceny a čestná uznání budou předány vítězům během slavnostního koncertu v prosinci 2017 v Praze

19. Skladby oceněné v soutěži budou provedeny na koncertech Společnosti pro elektroakustickou hudbu, vysílány rozhlasem, zaslány do EBU a archivovány na informačních CD a CD-R, která budou zaslána vítězům a účastníkům finále soutěže; informace o soutěži bude zveřejněna v síti Mezinárodní hudební rady.

20. Kontakt: Lenka Dohnaloválenka.dohnalova@divadlo.cz; mobil: 603 584 218

* * *

   Pro informaci zahraničních členů SEAH a zájemců o účast v soutěži uvádíme propozice v angličtině:

 

    Propositions for MUSICA NOVA 2017

1.      The competition MUSICA NOVA was for the first time realized in 1969.

2.      Composers, irregardless of their age and nationality are invited to submit their works of electro-acoustic music created after 1st January 2013.

3.      Category A is open to compositions of autonomous art electro-acoustic music (tape music), or only one independent movement.

4.      Category B is open to compositions of autonomous art electro-acoustic music, or only one independent movement, for acoustic instrument/voice/ensemble plus electronic media. Send one of realized complete version of the composition, sent only electro-acoustic without the instrumental or voice part will be excluded.

5.      Each composer may submit only one entry to each category in duration of no longer than 20 minutes, and the work may not have been awarded a prize in another competition, nor been submitted to previous MUSICA NOVA competitions.

6.      Competition entries in both categories must be submitted with the name of the composer specified.

7.      Members of the jury cannot take part in the competition.

8.      The jury of the competition shall be appointed by the leadership of the Society for Electro-acoustic Music and composed of leading composers of electro-acoustic compositions, musicologists, critics, and recording engineers specializing in the electro-acoustic music field.

9.      All materials should be received (uploaded) to the November 5th 2017: 
Lenka Dohnalová - Arts and Theatre Institute, Celetná 17, 110 00 PRAHA 1, Czech Republic

1.      Entries into category A and B, recorded on a sophisticated technical level and in stereo /or format 5.1/ must be submitted in the medium of CD or DVD, and indexed by absolute time

2.      Entries into categories A and B shall be accompanied by a score (if necessary), technical and artistic description, name of studio where work was produced, their durata, graphs, etc., to be judged by the jury

3.      Entries into categories A and B shall be accompanied by a brief artist statement, short biography, nationality, address, telephone number, fax, and e-mail (attached form), see attached form

4.      N.B: You can register electronically on musicanova.seah.cz and upload your composition (in MP3 format) on the FTP server for better preparation working of jury. Your composition will be accessible only for you and jury.

10. The entry fee for each composition is 30 € (or equivalent). If you register electronically, you can pay on-line via paypal (paypal@seah.cz) or Way of payment: IBAN: CZ48 0800 0000 0000 1404 5349, BIC: GIBACZPX, address of the bank: Ceska sporitelna, a.s., Konevova 4, 130 00 Praha 3, Czech Republic
Please, hold the distinction of address postal for sending CD (Lenka Dohnalová - Arts and Theatre Institute, Celetná 17, 110 00 Prague 1, Czech Republic) and address official that could be write on the bank order or checks /SEAH, Jeronýmova 7, 130 00 Prague 3/. If your transfer charges would be to expensive, write to: 
lenka.dohnalova@divadlo.cz, please.

11. The audio recordings entered in the competition shall not be returned to the composers and shall remain in the Society for Electro-acoustic Music archives.

12. By entering his/her work in the competition, the composer consents to public performances free of charge of his/her work in concerts and/or radio broadcasting. The composer retains the copyright.

13. Prizes shall be awarded for the winning entries after the jury has announced its verdict, which cannot be appealed. The jury can decide to either combine, divide or not award some of the prizes.

14. Prizes in Categories A and B include: First Prizes (equivalent of 15 000 Kč), Honorable Mentions and Special Prizes for Czech composer.

15. All entrants shall be notified of the verdict by the jury on the awarding of prizes and honorable mentions by 30 November 2017.

16. Awarded compositions will be presented during the award concert in December 2017 in Prague.

17. The awarded compositions will be performed in concerts organized by the Society for Electro-acoustic Music and broadcast by radio, also sent to EBU. The outcome of the competition will be published in the network of International Music Council too.

INFORMATION:
Official address of the organiser: Society for Electroacoustic Music, Jeronýmova 7, 130 00 PRAGUE 3, Czech Republic
Director of the competition: 
Lenka Dohnalová, Ph.D. - tel. +420 603 584 218, tel&fax +420 222 540 809, lenka.dohnalova@divadlo.cz

*********

   Všechny nahrávky, popisy skladeb, partitury a další materiály účastníků soutěže MUSICA NOVA 2016 i předcházejících soutěží jsou uloženy ve zvukovém archivu Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby v Praze, Karmelitská 2, 118 00 Praha 1, Malá Strana, kde jsou k dispozici všem zájemcům; agendu zvukového archivu spravuje Dr Markéta Kabelková

 

**************

 

   Společnost pro elektroakustickou hudbu uspořádala dne 16.12.2016 v divadle „Alfréd ve dvoře“ slavnostní koncert vítězných skladeb z mezinárodní soutěže elektroakustické hudby MUSICA NOVA 2016 s účastí oceněných autorů a s komentářem Lenky Dohnalové; na koncertě byly prezentovány také výsledky přidružené soutěže pro děti České ucho – podrobný popis: http://ucho.sitespecificart.cz/projekt.2015
 

   Český rozhlas Vltava v pořadu „Radioateliér“ uvedl s komentářem Michala Rataje ve dnech 7.4., 14.4. a 21.4.2017 tři pořady s názvem „Vítězné skladby z mezinárodní soutěže pro akustické umění Musica Nova 2016“. 7.4..Autory kompozic jsou James Surgenor (GB) a Kotoka Suzuki (J), 14.4. (Velký Pátek!) Autory kompozic jsou Antonio Scarcia (IT), Jiří Lukeš (CZ) a Eliška Cílková (CZ), 21.4.. Autory kompozic jsou Monty Adkins, Paulina Sundin a Adam Stanovic (GB).


   Stanice Vltava Českého rozhlasu uvedla 1. a 2.září 2017 pořad Hudební fórum speciál s názvem „Mezinárodní soutěž elektroakustických skladeb Musica Nova 2016“. Ohlédnutí za oceněnými kompozicemi komentovali předseda soutěžní poroty Rudolf Růžička a manažerka soutěže Lenka Dohnalová. Pořad připravil Jan Hlaváč v brněnském studiu ČR. Byly provedeny skladby Elišky Cílkové, Kotoky Suzukiové, Jamese Surgenora, Jiřího Lukeše, Francise Dhomonta, Roderika de Mana, Antonia Scarcia, Gillese Gobeila, Joao Pedra Oliveiry a Maria Mary. Celý pořad zařadila Vltava pro poslech na internetové adrese: 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3910717 .

*************

   Celý zvukový a písemný archiv SEAH včetně zvukových nahrávek ze soutěží Musica Nova je trvale umístěn v Hudebně historickém oddělení Českého muzea hudby v Praze, Karmelitská 2, 118 00 Praha 1, Malá Strana, který spravuje od 1.9.2016 (po odchodu našeho člena dr.Vojtěcha Mojžíše do důchodu) kurátorka sbírek Českého muzea hudby, vedoucí hudebně historického oddělení PhDr Markéta Kabelková PhD, e-mail: marketa_kabelkova@nm.cz , tel. 257257739.; archiv je k dispozici našim členům i dalším zájemcům o poslech a studium.

***************

Bulletin SEAH, číslo
27 / 2017

Redakce a vydavatel: Společnost pro elektroakustickou hudbu

internetové adresy: http://seah.info/ a http://www.seah.cz